MODELIK

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej modelik.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom.

 

 • W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

 

 • Sprzedawcą jest firma Wydawnictwo Modelik – Janusz Oleś z siedzibą w Gryfinie ul. Szczecińska 10, NIP 955-165-24-82, REGON 811181614.

 

 • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej lub alternatywnie w Euro (możliwość stosowania cen w euro dotyczy wyłącznie płatności realizowanych spoza granic Polski i ze zleceniem wysyłki za granicę). Ceny w euro są cenami „sztywnymi”, zostały ustalone na poziomie 1 Euro = 4,00 PLN i nie podlegają wahaniom kursowym.

 

 1. Zakupy, płatności i dostawa.

 

 • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

 

 • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

 

 • Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy w Gryfinie w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00;

 

 • Klient dokonujący zakupu za odległość, który życzy sobie otrzymać dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail lub podanie przez telefon:

- dane (adres) do wysyłki

- wybór płatności: dla przesyłek krajowych za pobraniem płatnym u listonosza lub na poczcie przy odbiorze przesyłki, lub przelew. Dla przesyłek ze zleceniem wysyłki za granice przelew  na konto bankowe nr PL 87 1140 2004 0000 3302 5555 9797 (mBank) lub poprzez system PayPal: biuro:modelik.pl

- telefon kontaktowy

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny)

Powyższe nie dotyczy zamówień ze sklepu internetowego, jeśli komplet danych zarejestrowanego  klienta jest już wprowadzony.

 

Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane: Wydawnictwo Modelik – Oleś Janusz, Konto nr: 87 1140 2004 0000 3302 5555 9797.

 

Dla zamówień o wartości do 150,00 zł. włącznie doliczany jest automatycznie koszt przesyłki w wysokości 15,00 zł. (przedpłata) lub 19,00 zł. (pobranie), przy zamówieniach o wartości powyżej 150,00 zł. koszt przesyłki pokrywa Wydawnictwo Modelik. Dla zamówień z wysyłka poza granice Polski zryczałtowany koszt dostawy wynosi zawsze 80,00 zł. lub 20,00 euro (w zależności od tego jaką walutę klient wybiera).

 

 • W tytule płatności należy podać numer zamówienia lub datę i treść zamówienia, ewentualnie inny opis umożliwiający identyfikację zamówienia;

 

 • Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 1-4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub od złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem. Standardowo bieżące zamówienie odprawiamy (wysyłamy) Pocztą dwa razy w tygodniu, na ogół we wtorki i w piątki. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa musi nastąpić nie później niż do 30 dni, u nas standardowo jest to 1-4 dni na wysyłkę + około 2-3 dni na dostawę realizowaną zawsze przez Pocztę Polską, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej. Przesyłki ze zleceniem wysyłki za granice wysyłamy listem poleconym priorytetowym (do 2 kg wagi) lub zwykłą paczką pocztową drogą lądowo-morską (ponad 2 kg wagi) i czas dostawy uzależniony jest od rodzaju przesyłki i odległości kraju docelowego.

 

 • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

 1. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Wydawnictwo Modelik – Janusz Oleś, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 10, tel./faks: 91-40-45-299; e-mail biuro@modelik.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną z naszej strony internetowej www.modelik.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Proszę odesłać nam zwracane rzeczy na adres: Wydawnictwo Modelik, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 10 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracane rzeczy muszą być zabezpieczone na czas przesyłki w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie i wrócić do nas w takim samym stanie w jakim zostały dostarczone.

 

3.3 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, lub uszkodzenia podczas transportu zwrotnego na skutek niestarannego i niedostatecznego zabezpieczenia rzeczy przez konsumenta, co dla wydawnictw typu model kartonowy jest szczególnie istotne.

 

 1. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: Wydawnictwo Modelik – Janusz Oleś, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 10, tel./faks: 91-40-45-299; e-mail biuro@modelik.pl .

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie i o ile to możliwe udokumentowanie (fotografia, skan) wady produktu. Zgłoszenie musi zawierać:  

 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

 

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

 

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Klient zachowuje prawo do reklamacji z Rękojmi – jeżeli nie jest konsumentem - lub z Ustaw konsumenckich – jeżeli jest konsumentem.

 

 1. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Firma Wydawnictwo Modelik – Janusz Oleś jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody. Zgodę zasadniczo wydajemy wszystkim zainteresowanym, chcemy jednak zachować kontrolę nad tym kto z tego korzysta. Zachowujemy sobie prawo do odmowy.

 

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

 1. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

 

Nie dotyczy.

 

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 • Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

 

 • Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

 

 • W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

 

 • Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

 

 • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych produktów w zakresie arkuszy z planami-wycinankami, tekstów (opisy, instrukcje budowy), okładek (ilustracji, zdjęć) i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

 

 • W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

  Gryfino, 25 grudnia 2014 roku

……………..…………………………….

           (miejscowość i data)

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat::

Wydawnictwo Modelik – Janusz Oleś, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 10, tel./faks: 91-40-45-299; e-mail biuro@modelik.pl

           

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………….;

 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 Data …………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

...jest pusty

Języki
Polski Angielski
Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

Statystyki
Produktów: 957
Kategorii: 85
Odwiedzin: 12032677
Cennik

HTML   CSV

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czas wyświetlania strony: 0.091s